Sănătate… strop cu strop

blog101* În ultimii ani, se vorbeşte foarte mult despre dieta alcalină şi beneficiile sale extraordinare pentru sănătate. Se uită însă că există şi alimente naturale acide care au efecte benefice pentru organism. Între acestea se disting sucurile de fructe acide care, folosite cu măsură, sunt un ajutor nepreţuit pentru imunitate, digestie sau echilibru hormonal *

Expresia sucuri acide ne poate induce în eroa­re, fi­ind asociată de cei mai mulţi dintre noi cu răco­ri­toarele carbogazoase din co­merţ, care conţin acid citric sau fosforic, coloranţi, con­ser­vanţi şi îndulcitori. Ei bine, aceste sucuri sunt într-ade­văr acide, chiar foarte acide, dar efectele lor nocive asu­pra organismului întrec cu mult eventualele benefi­cii pe care le-ar putea aduce. Din aceste motive, este evident că nu le vom aduce în discuţie în acest articol, decât cu recomandarea suc­cintă: Evitaţi-le cu stricteţe! Există însă şi sucuri proas­pete, produse casnic, din fructe cu un pH acid şi care au un potenţial terapeutic cu adevărat remarcabil. De acum, de la intrarea în sezo­nul rece, şi până pri­mă­vara, târziu, aceste sucuri vor aduce un plus de vita­mi­ne, minerale, enzime şi antioxidanţi, de care orga­nis­mul are mare nevoie. Dacă alimentele alcaline asigură sângelui şi multor ţesuturi ale organismului pH-ul ri­dicat de care au nevoie, aceste sucuri naturale acide sunt de un mare ajutor pentru tubul digestiv, care, pen­tru a fi sănătos, tre­buie să fie mai acid decât restul cor­pului. Aceste sucuri acide reu­şesc să completeze die­ta noastră, ajutân­du-ne nu doar să preve­nim îmbolnă­virile, dar şi să tratăm anumite afecţiuni deja existente.

Sucul de mere

blog102Se obţine de regulă prin centrifugare, la storcătorul electric, unde merele vor fi puse cu tot cu coajă, după ce au fost bine spălate şi curăţate de părţile stricate şi de impurităţi. Sucul astfel obţinut se bea cât mai proas­păt posibil, pe stomacul gol, cu câteva minute înainte de masă. Este o băutură bogată în potasiu, vitamina C şi alţi antioxi­danţi, recomandată în mod special contra următoarelor afecţiuni:
* Hipertensiunea arterială – cunoaşte o agravare în timpul iernii, din cauza alimentaţiei bogate în gră­simi, a ab­senţei vegetalelor crude, precum şi ca urmare a stre­sului produs de temperaturile scăzute şi feno­me­nele meteo extreme. O jumătate de litru de suc de mere băut zilnic ajută la scăderea şi stabilizarea tensiunii ar­teriale, datorită efectului său puternic diure­tic şi a ac­ţiu­nii la nivelul sistemului nervos cen­tral. În plus, acest reme­diu previne apariţia unor com­plicaţii periculoase ale hi­pertensiunii, cum ar fi infarc­tul mio­cardic sau acci­dentul vascular cerebral.
* Circulaţie periferică deficitară (mâini şi picioare reci) – prin conţinutul său de vitamine (mai ales vi­tamina C) şi flavonoide, sucul de mere este un ex­celent reglator al circulaţiei sângelui. O cură de trei săp­tămâni cu acest suc, din care se bea câte o cană înainte de fiecare masă principală, este de natură să sti­muleze circulaţia normală a sângelui la extremităţi, înlăturând gradat senzaţia de frig şi disconfort. De ase­menea, sucul de mere are o acţiune relaxantă la nivelul muscu­laturii corpului, prevenind stările de contractură şi eventualele crampe care apar de la frig.
* Astm – studiile arată că cei care consumă regu­lat suc din mere integrale (cu tot cu coajă) sunt mult mai pu­ţin predispuşi spre astm decât cei care consumă rar aceste fructe şi au o dietă cu multe proteine şi ali­mente rafinate. Explicaţia acestui fenomen este că în coaja merelor sunt conţinute substanţe cu efect anti­infla­ma­tor şi antioxidant, care previn modificările la nivelul ar­borelui bronşic, specifice apariţiei ast­mului. Această protecţie, realizată prin consumul zilnic de suc de mere, este ne­ce­sară mai ales în tim­pul sezonului rece, fiind reco­mandată în mod spe­cial celor care suferă de bronşită cronică sau recidivantă, de alergie respiratorie.
* Artrită reumatoidă – dacă vreţi să nu vă treziţi cu articulaţiile înţepenite odată cu venirea primelor valuri de frig, un demers foarte bun este consumul zilnic a câte 400-600 ml de suc de mere, în cure de măcar patru săptămâni. Conţinutul de vitamina C al acestor fructe, dar şi de substanţe an­tioxidante, le recomandă pentru prevenirea infla­mă­rii articulaţiilor, pentru prevenirea modifică­rilor de­ge­nerative la nivelul finelor cartilaje din articulaţii, pre­cum şi pentru păstrarea mobilităţii şi a funcţio­nalităţii membrelor, în ansamblu.

Sucul (nectarul) de pere

blog103Se obţine în mixerul electric, prin pasarea perelor bine coapte, amestecate cu apă şi miere. Pasta (nec­tarul) obţinută se consumă cât mai proaspătă posibil, cu 15-30 de minute înainte de masă. Spre deosebire de sucul obţinut prin centrifugare, nectarul de pere este bogat în fibre alimentare, pe lângă ceilalţi nu­trienţi, ceea ce-l face să fie recomandat în câteva afecţiuni, în mod special:
* Colesterol şi triglice­ride mărite – trei pahare de nec­tar proaspăt de pere, consumate zilnic, asigură necesarul de fibre alimentare de care are nevoie or­ga­nismul uman. Fibrele ali­men­tare sunt substanţe ne­digerabile, care au un rol benefic pentru or­ga­nism, între altele ajutând la reducerea nivelului colestero­lului şi al trigliceridelor din sânge. Studiile arată că la persoanele care consumă vreme de 60 de zile suc de pere în doze suficiente, se înre­gistrează o scădere a nivelului colesterolului total şi al coles­terolului negativ (LDL) cu peste 10%.
* Constipaţie – acizii organici, enzimele şi zaha­rurile complexe din aceste fructe ajută la normalizarea flo­rei intestinale, în timp ce fibrele alimentare acţio­nează ca un piston, împingând materiile reziduale din intestin. Ca atare, cura cu suc de pere este unul din cele mai simple şi mai eficiente mijloace pentru a scăpa de consti­paţie. Se consumă cu 30 de minute înaintea mi­cu­lui dejun şi a cinei câte o porţie (de minimum 200 ml) de suc de pere, cu tot cu coajă, amestecat cu miere lichidă (este recomandată în mod special mie­rea de mană). Tratamentul durează măcar 10 zile şi poa­te fi reluat după o pauză de 4 zile, dacă simţim nevoia.
* Fumat – o categorie de substanţe conţinute tot în coaja perelor, numite catehine, inactivează în mare măsură cei peste 60 de compuşi cancerigeni existenţi în fumul de ţigară (printre ei, cadmiul). Consumul de suc de pere nu ne ajută să fumăm fără probleme de să­nă­tate, dar reduce mult efectele nocive ale acestui obicei. Se recomandă cura cu suc proaspăt de pere, atât pentru fumătorii ac­tivi, cât şi pentru victimele pasive ale acestui viciu.
* Gută, nivel ridicat al ureei din sânge – se agra­vea­ză adesea în timpul iernii, ca urmare a alimen­taţiei pre­ponderent carnivore. Pentru tratarea acestor proble­me­ se consumă câte 0,5 – 0,75 litri de suc de pere zil­nic, pe o perioadă de timp de minimum 21 de zile. Este o cură simplă, dar care mobilizează puternic săru­rile acidului uric din ţesuturi şi ajută la eliminarea lor prin urină. În plus, prin efectul său antiinflamator, cura cu suc de pere ajută la rărirea, până la eliminare, a crizelor de gută, la redobândirea aspectului normal şi a mobili­tăţii articulaţiilor afectate. Este un tratament va­la­bil şi pentru vindecarea şi, mai ales, prevenirea for­mării cal­culilor renali, formaţi din săruri ale acidului uric (uraţi).

Sucul de portocale

blog104Se obţine prin simpla stoarcere, făcută fie cu cla­si­cul dispozitiv manual, fie cu cel electric. Pentru a avea efecte terapeutice maxime, sucul de portocale trebuie consumat proaspăt, stors cu cel mult 2 ore înainte de a fi băut – dacă se păstrează la temperatura camerei – şi cu 18 ore înainte de a-l bea – dacă se ţine la fri­gider. Pen­tru efect maxim, se administrează pe stoma­cul gol, cu 15 minute înainte de masă. Iată câteva din cele mai frecvente aplicaţii.
* Răceli, gripă – se bea 3 zile la rând câte un litru de suc proaspăt de portocale, în reprize. Remediul este şi mai eficient dacă se pune în el şi coaja rasă de la 1-2 lămâi. Sucul de portocale are efecte antiinfec­ţioa­se, stimulează imunitatea prin concentraţia mare de vita­mina C. De asemenea, ameliorează anumite simp­to­me ale gripei, cum ar fi durerile de cap, cele musculare, senzaţia de vertij, astenia.
* Pietre la rinichi – un pahar de suc de portocale pe zi previne formarea sau refacerea pietrelor la rinichi. Oxa­laţii şi uraţii sunt dizolvaţi efectiv de acidul citric şi de alte substanţe conţinute în portocală, care este mai eficientă în acest sens decât suratele ei, lămâile, man­darinele sau grepfruitul. Persoanele care au elimi­nat pe cale naturală sau chirurgicală calculi renali este bine să consume zilnic o ju­mătate sau un litru de suc de porto­cale, în cure de 7 zile, cu alte 7 zile de pauză.
* Avitaminoză – portocalele sunt mult mai eficiente, în efectul lor de creştere a concentraţiei de vitamine din sânge, decât legumele. Aceasta este concluzia unui studiu realizat de o echipă de medici olandezi asupra unui grup de copii anemici, cu vârste cuprinse între 7 şi 11 ani. Chiar dacă vitamina A, vitamina C şi vita­mi­nele din complexul B există într-o concen­traţie, nu foar­te mare, în portocale, criteriul principal în utili­zarea terapeutică a sucului acestor fructe este faptul că substanţele nutritive din ele sunt absorbite cu o mult mai mare eficienţă decât cele din legume. Mai ales pe timpul iernii, consumarea a 1-2 pahare de suc de porto­cale pe zi este benefică pentru organism, compensând deficitul de vitamine şi combătând eficient şi alte pro­bleme conexe, cum ar fi anemia, astenia, lipsa de tonus fizic şi psihic etc.
* Dureri de cap – se consumă un litru de suc de por­to­cale şi grepfruit pe parcursul zilei. Acest preparat amar-acrişor stimulează vărsarea bilei în duoden, fiind eficient în combaterea migrenelor biliare. De ase­me­nea, îmbunătăţeşte irigarea cu sânge a creierului şi ac­ţio­nează direct la nivelul sistemului nervos central, re­ducând senzaţia de durere.

Precauţii şi contraindicaţii la cura cu sucuri acide
Cura cu sucuri acide este, practic, lipsită de con­train­­di­caţii. Totuşi, persoanele cu gastrită acută, colită de fermentaţie sau rectocolită ulcero-hemoragică vor aborda cu prudenţă acest regim. Apoi, sucurile acide tre­buie balansate zilnic, în dietă, de alimentele sau su­plimentele nutritive bogate în calciu şi magneziu, pre­cum şi de alimentele care produc în organism un pH al­­calin (legume, zarzavaturi).

Sucurile alcaline

blog105Dacă sucurile acide sunt un remediu minunat pentru afecţiunile ceva mai uşoare, precum şi pentru stimularea tonusului psihic şi a digestiei, cele alcaline fac parte din arsenalul greu al medicinei naturiste. Dar ce sunt sucurile alcaline? Ei bine, denumirea din titlu nu este chiar corectă, terme­nul exact fiind acela de sucuri alcalinizante. Ele se numesc aşa pentru că ajută la modificarea pH-ului sângelui, de la unul acid la unul alcalin. Însă nu doar sângele este alcalinizat de aceste sucuri, ci şi urina, saliva şi anumite ţesuturi. Aceasta, în condiţiile în care, pentru ca organismul să funcţioneze la parametrii op­timi, valorile pH-ului sângelui trebuie să fie uşor al­caline, adică să fie cuprinse între 7,35 şi 7,45. La ma­joritatea oamenilor, din cauza greşelilor de alimentaţie şi a stresului, sângele şi foarte multe ţesuturi au un pH mai degrabă acid (cu valori sub 7), ceea ce duce la scăderea imunităţii şi la apariţia unor boli din cele mai diverse. Vestea bună este că, după cura cu sucuri alca­linizante, pH-ul poate fi adus la normal, ceea ce va pro­duce vindecări spontane impresionante, aşa cum vom vedea. În continuare, vom vorbi despre cele mai puter­nice, din punct de vedere terapeutic, sucuri al­cali­nizante pe care le putem folosi acum, la început de iarnă:

Sucul de varză

blog106Se obţine foarte simplu, cu ajutorul storcăto­rului centrifugal. Varza se spală, i se îndepăr­tează eventua­lele porţiuni stricate, apoi se taie în bucăţi suficient de mici pentru a intra pe orificiul de admisie al storcăto­rului, care le va mărunţi şi apoi le va centrifuga. Sucul de varză va fi consumat imediat după preparare, pentru a nu avea timp să se oxideze. De regulă, se beau câte 400-1000 ml de suc de varză pe zi, în cure de 21-60 de zile, cu pauze de 2-4 săptămâni. Efectele sale tera­peutice sunt foarte puternice, sucul de varză fiind un adevărat citostatic natural, folosit cu succes într-o mul­titudine de forme de cancer, aşa cum vom vedea:
* Cancerul vezicii urinare – este prevenit şi tratat foarte eficient de către curele cu suc de varză. O cercetare făcută la Universitatea din Texas, în care au fost studiate cazurile a 697 de bolnavi de cancer al ve­zicii urinare, în paralel cu cazurile a 708 persoane să­nătoase, din aceeaşi grupă de vârstă şi de aceeaşi rasă, consumul de varză reduce puternic incidenţa acestei boli. La persoanele care consumă de mai multe ori pe săptămână varză crudă (iar sucul este remediul cel mai eficient care poate fi obţinut din această cruciferă) inci­denţa cancerului vezicii urinare este cu 29% mai mică.
* Cancer uterin – un miniexperiment la care au participat 30 de femei cu cancer uterin în stadiul I a presupus consumul sucului de varză, care conţine o substanţă denumită I3C (prescurtarea de la indol-3-carbinol). După 12 săptămâni de administrare, anali­zele au arătat că la 47,5% dintre femeile care au bene­ficiat de experiment, celulele maligne au dispărut, neo­plasmul înregistrând remisie completă. Prin compa­raţie, la nici una dintre pacientele din grupul de con­trol, care au luat un remediu placebo (fals), nu s-a înregistrat remisia cancerului. Contra acestei afecţiuni se recomandă o cură de 3-4 luni, timp în care se consu­mă suc foarte proaspăt de varză, din care se beau 600-800 ml pe zi.
* Cancer la sân ­ ­ – nu avem spaţiu pentru a rezu­ma în acest articol toate studiile făcute despre efectele de pre­venţie ale consumului de varză în neoplasmul ma­mar (în Singapore, China, Statele Unite, Polonia, Olanda), dar toate arată că femeile care consumă varză se bucură într-o proporţie foarte ridicată de imunitate la cancerul de sân. Conform cercetărilor, cea mai ridica­tă rată a imunităţii o au femeile care au consumat varză, sub formă de suc sau salată, încă de la vârsta de 12-13 ani, măcar o dată la 2-3 zile. În zonele unde se consumă multă varză, cazurile de cancer mamar sunt mai rare, cu incredibilul procentaj de 72%, decât în cele­lalte zone ale lumii. Apoi, mai multe studii de me­dicină experimentală arată că tratamentele cu compuşii pe bază de sulf prezenţi în varză determină remisia tumorilor maligne mamare într-un procentaj uimitor de mare, situat în jurul valorii de 40%.
* Cancer pulmonar – la Lyon, în Franţa, există o instituţie multinaţională, “Agency for Research on Cancer”, care a publicat, în 29 octombrie 2005, un stu­diu privind influenţa consumului verzei şi al legumelor înrudite cu ea în incidenţa cancerului pulmonar. Co­municarea a avut la bază studiul a 2.141 de cazuri de cancer pulmonar, diagnosticat în Republica Cehă, în România, în Ungaria, în Federaţia Rusă, în Polonia şi în Slovacia. Modul de a se alimenta şi caracteristicile genetice ale celor peste 2.000 de bolnavi investigaţi au fost comparate cu cele ale unor persoane sănătoase din aceleaşi ţări. S-a dovedit că varza crudă şi legu­mele înrudite cu ea reduc cu 37% riscul de apariţie a cance­rului pulmonar. Prin studii similare făcute în China, s-a arătat că şi fumătorii sau foştii fumători beneficiază de aceleaşi extraordinare efecte pozitive ale consu­mului de suc de varză.
* Ulcer gastric – studii făcute de mai multe echi­pe de medici arată că o cură cu suc proaspăt de varză, din care se bea câte un litru pe zi, vindecă spec­taculos această afecţiune, într-o proporţie de 35-47%, şi aceas­ta, într-un timp uluitor de scurt – sub două săptămâni. Alt studiu, al doctorului american George Cheney, se intitulează chiar: “Vindecarea rapidă a ulcerului peptic la pacienţii care consumă suc de varză”. Se face o cură de 10 zile, timp în care se consumă câte un litru de suc proaspăt, în 2-3 reprize, pe par­cur­sul unei zile. Efectele vinde­că­toare se dato­rea­ză în principal unui aminoacid conţinut de către varză (glutami­na), care stimu­lează refacerea, creşterea şi dez­voltarea normală a celulelor ce alcătuiesc ţe­su­tul protector care “căptuşeşte” sto­macul şi intes­tinul subţire.
* Surmenaj fizic şi inte­lec­tual – con­sumul de suc de varză este un tratament tonic extraor­di­nar pentru sis­te­mul muscular şi pentru sistemul ner­­vos. Bogată în vitamine şi în minerale, con­ţi­nând sub­stanţe cu efecte stimulatoare pentru sistemul nervos central, fitohormoni ca­re intensifică proce­sele de regenerare din orga­nism, varza are e­fect adaptogen şi anti-obo­sea­lă. Se ţin cure de trei săptă­mâni, timp în care se con­sumă la prânz şi la masa de seară câte un pahar (200 ml) de suc de varză. Acest tra­ta­ment este foarte bun adjuvant şi contra depresiei psihice.

Sucul de pătrunjel (frunze)

blog107Pentru a obţine sucul de pătrunjel verde se mixea­ză o mână de frunze proaspete, la care s-au adăugat patru linguri de apă, după care se lasă jumătate de oră la macerat şi apoi se filtrează. Licoarea obţinută tre­buie să se consume imediat sau să fie păstrată la frigi­der, dar nu mai mult de 4 ore. Sucul proaspăt obţinut din frunze de pătrunjel este un medicament puternic, care de obicei nu se administrează singur, ci diluat în puţin suc de rădăcină de morcov. De regulă, se iau de 4 ori pe zi câte 4-6 linguri de suc de frunze de pătrun­jel diluat în câte un sfert de pahar de suc de morcov.
* Hepatită virală – studii recente au arătat că pătrunjelul are un neobişnuit efect de combatere a viru­şilor care atacă ficatul. Se recomandă aşadar bol­navilor de hepatita A, B şi C să facă vreme de 4 săptă­mâni o cură cu suc proaspăt de frunze de pătrunjel, câte 15 linguri pe zi, luate de preferinţă pe stomacul gol, înainte de masă.
* Anorexie – un păhărel cu suc de frunze de pă­trun­jel, luat înainte de masă, trezeşte pofta de mâncare şi activează digestia, fiind un excelent remediu contra anorexiei. De asemenea, acest zarzavat combate grea­ţa, fiind de un real ajutor celor cu boli grave, care nu pot mânca din cauza stărilor de greaţă persistente.
* Cancer de colon, bucal şi gastric – sucul de frunze şi rădăcină de pătrunjel este un excelent ad­juvant în tratamentul bolii canceroase cu aceste lo­ca­li­zări. Pe lângă efectul antitumoral direct, sucul din acest zarzavat proaspăt menţine pofta de mâncare, activează sistemul imunitar, susţinând organismul să lupte cu boala, ajută la restabilirea echilibrului sistemului ner­vos. În plus, pătrunjelul verde combate multe dintre reacţiile adverse ale citostaticelor şi ale radioterapiei.
* Litiază renală şi biliară – se bea de trei ori pe zi, cu 1-2 ore înainte de masă, câte un sfert de pahar de suc de pătrunjel (rădăcină şi frunze), diluat cu trei sferturi de pahar de suc de morcovi.

Sucul de ţelină (rădăcină şi frunze)

blog108Se obţine cu ajutorul storcătorului electric centri­fugal, din ţelina proaspătă, bine spălată, dar necurăţată de coajă, care este partea cea mai bogată în substanţe nutritive. Coaja va fi doar spălată foarte bine şi vor fi în­de­părtate părţile stricate. În timpul stoarcerii, vor fi adău­gate şi câteva frunze, pe lângă rădăcini. După stoar­­­cerea ţelinei, sucul obţinut se amestecă în propor­ţie de 3:1 cu suc de morcov, consumându-se acest ames­tec imediat sau, dacă nu este posibil, se păstrează la rece, în recipiente bine închise, dar nu mai mult de şase ore. De regulă, un adult va consuma zilnic 50-150 ml de suc de ţelină pe zi, o cantitate mai mare fiind con­traindicată, deoarece poate produce deranjamente gastro-intestinale, stări de inapetenţă, vomă. Iată câteva recomandări ale acestui aliment-medica­ment:
* Cancer gastric – se recomandă administrarea unui amestec de suc de ţelină şi suc de cartof, com­bi­nate în proporţia 1:2, amestec din care se consumă câte 300 ml pe zi, în reprize. Cura durează timp de o lună, după care se face o pauză de 15 zile (timp în care se administrează suc de varză), apoi se reia.
* Leucemie – se consumă sucul obţinut din ră­dăcini şi frunze de ţelină, câte 100 ml, de două ori pe zi, combinat în proporţii egale cu suc de rădăcină de morcov. Sucul se bea foarte proaspăt, pentru a împie­dica deteriorarea unor substanţe conţinute de frunzele de ţelină, substanţe care sunt o speranţă în trata­men­tul acestei afecţiuni. Studii de medicină expe­rimentală au arătat că două categorii de principii active conţinute de ţelină (luteolina şi ftalidele) au efect citostatic, provo­când aşa-numita moarte pro­gramată a celulelor mu­tante.
* Cistită – combinaţia de suc de ţelină şi de mor­cov este un ajutor foarte puternic în trata­mentul cis­titei. Coaja ţelinei este bogată în substanţe anti­biotice cu spectru larg, sub­stanţe care fac – între altele – ca rădăcina de ţelină să reziste fără să se strice un timp mult mai îndelungat decât alte le­gu­me. Dar cea mai importantă proprie­tate a acestei legume este cea de alcalini­zare a urinei, ceea ce va face mult mai efi­cient tratamentul cu plante medicinale sau cu antibio­tice de sinteză.
* Dismenoree, infertilitate fe­minină, meno­pauză prematură – sucul de ţelină (frunze şi rădăcini) are efecte întineritoare şi de reglaj hormo­nal asupra fe­meilor. Fitohormonii prezenţi în întrea­ga plantă acţionează asupra hipo­fizei, glandă care coordonează, între altele, activitatea ovarelor. Din acest motiv, sucul de ţelină este eficient contra tulburărilor de ciclu menstrual (dismenoree) şi în apariţia precoce a meno­pau­zei, cu dereglări la debutul climaxului (bu­feuri, prurit vaginal). Câte 30 ml de suc de ţelină se iau cu 30 minute înaintea meselor principale, într-o cură de 28 de zile. În timpul curei, nu se vor consuma dul­ciuri (ciocolată, prăjituri, sucuri artificiale), iar timp de 3 luni, se reduce consumul alimentelor bogate în gră­simi şi proteine (carne, preparate din carne, conserve, brân­zeturi grase).
– datorită conţinutului foarte ridicat de potasiu şi magneziu (de 4 ori mai mare decât al altor plante), ţelina are calităţi puternice de stabi­li­zare a ritmului cardiac. De altfel, această plantă este recomandată în toate afecţiunile inimii, având efecte uşor coronaro-dilatatoare, prevenind depunerile de ate­rom pe vasele de sânge care alimentează inima, aju­tând la reducerea edemelor celor cu insuficienţă renală.

sursa:http://www.formula-as.ro

Astept cu drag sa-mi spui parerea sau experienta ta, printr-un comentariu pe site.
Daca ti-a placut articolul, nu uita sa dai like & share.
Multumesc ca ma urmaresti.

 

Daca ti-au placut informatiile si le gasesti utile, te invit sa te inscrii cu adresa ta de e-mail si vei primi saptamanal articole interesante, totul… GRATIS!… Sa nu uiti sa-ti verifici e-mailul (inbox si spam) si sa confirmi inscrierea!

2 thoughts on “Sănătate… strop cu strop

  1. Motto-ul vietii mele dupa care ma ghidez este:
    “Mens sana in corpre sano” . Cu alte cuvinte suntem ceea ce bagam in cap si in gura. Minte sanatoasa fara corp sanatos nu exista si nici niinvers. Urmaresc cu interes articolele dvs si sper sa ajunga la cat mai multi cititori care vor punasi in practica sfaturile dvs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*